Bierzemy kulturę pod nasze skrzydła!

Nasze projekty:

Zakres wsparcia Fundacji Invelo

Invelo dla
kultury

Fundacja Invelo specjalizuje się w rozwoju instytucji kultury. Doradza w przygotowaniu i wdrażaniu oferty kulturalnej, programów szkoleń dla instytucji, edukacji odbiorców oraz promocji działalności oraz wydarzeń. Dysponuje zespołami ekspertów, którzy wraz z instytucją budują nowe formy działania i włączania grup odbiorców.

Invelo dla
przedsiębiorców

Fundacja Invelo wspiera przedsiębiorców z sektorów kreatywnych, ale także w zakresie wdrażania nowych technologii.

Invelo dla
edukacji

Fundacja Invelo tworzy i realizuje
projekty oraz programy edukacyjne zarówno w sferze kultury, zrównoważonego rozwoju oraz klimatu.

Scroll to Top